Moderne sculpturen

MSC106 Wim Lemmens Torso in kalkzandsteen
MSC103 Wim Lemmems Torso in marmer
MSC016 Anita de Baaij brons Mythisch paard
MSC014 Anirta de Baaij brons Mythisch paard
MSC010 Anita de Baaij brons Mythisch paard
MSC009 Anita de Baaij brons Mythisch paard
MSC005 Anita de Baaij brons Mythisch paard
MSC002 Anita de Baaij brons Mythisch paard